Categorieën van Awards

De HR Excellence Awards 2020 zullen de dienstverleners in de bloemetjes zetten die, verdeeld over 12 categorieën, de HR-afdelingen aanzienlijk hebben ondersteund in het omgaan met de Covid19 crisis, door het implementeren van concrete, meetbare en duurzame oplossingen. Daarnaast zullen 3 bijkomende categorieën het voorwerp uitmaken van een bijzondere waardering. De categorieën zijn als volgt :


Best Career Transition & Outplacement Company

Steun en begeleiding bij loopbaanheroriëntering en het zoeken van een nieuwe professionele uitdaging

Best Employee Benefits, Compensation & Rewards Company

Diensten en advies betreffende remuneraties en financiële/niet-financiële voordelen die een werkgever aan zijn personeel mag verdelen onder de vorm van salaris en/of bovenop een normaal salaris gegeven worden (b.v. commissies, bonus, financiële incentives, verzekeringen, pensioenplan, enz)

Best Employer Branding, Communication & Reputation Company

Communicatiediensten op vlak van ‘employer branding’, rekruteringscampagnes en ‘talent attractiveness’

Best Talent Search & Selection & Integration Company

Het zoeken, selecteren en recruteren van kaders van het type ‘top managers’, ‘senior executives’ en ‘middle-management’

Best HR Transformation , Organization & Change Management Company

HR consulting diensten en advies in het kader van business & HR transformatie, M&A, reorganisatie, change management, strategische outsourcing, enz.

Best HR Applications Suite Provider

Gespecialiseerde technologieën, software en applicaties voor het beheer van HR processen en de productiviteit van de werknemers waaronder o.a. talent management, recrutering, collaboratie, learning & development, C&B, HR shared services, strategic workforce planning, HR analytics, enz.

Best HR System Integrator

Consulting, integratie, ontwikkeling en ondersteuning van HR technologieën en oplossingen zowel onsite dan ‘in the cloud’ et volgens de methodologie – projectbeheer – expertise geschiktheid

Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Management Company

Het zoeken en plaatsen van personen of teams als uitzendkrachten of als tijdelijke medewerkers

Best Learning & Talent Development Company

Vorming, coaching, persoonlijke & professionele ontwikkeling, leadership development

Best People Assessment Company

Evaluatie van talenten, vaardigheidstesten, analyse van competenties , potentieelbeoordeling in het kader van talent ontwikkeling of talent retentie

Best Employment and Labor Law Firm

Dienstverlening en advies inzake sociale aangelegenheden en arbeidsrecht met betrekking tot het beheer van human capital

Best HR Services & Solutions Company

Advies, oplossingen en outsourcing met betrekking tot HR-beheer, payroll management, sociale en legale verplichtingen, en aanverwante zaken

Special Jury Prize “Best Societal Impact’

Toegekend aan één van de bedrijven die zijn genomineerd voor de maatschappelijke impact die direct of indirect voor een klant is gecreëerd als antwoord op Covid19 - mobiliteit, duurzame ontwikkeling, ecologische voetafdruk, enz.

Best HR Game Changer of the Year

Toegekend aan een startup, HR Tech, Smart Application of een ander soortgelijk bedrijf dat een oplossing of een resoluut innovatieve aanpak voorstelt als antwoord van human resources op de Covid19 crisis.

Special Jury Prize “Best people impact”

Toegekend aan de genomineerde onderneming die een aanzienlijke sociale en menselijke impact heeft gerealiseerd voor één van haar klanten - preventie en gezondheidszorg, afstandstraining, gezins- of sociale bijstand, organisatie van de arbeidstijd, uitwisseling van talenten, enz. - of aan een onderneming die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan het sociale en menselijke welzijn van haar klanten.